Így tanulnak egymástól a vállalatvezetők és a nehéz sorsú fiatalok egy új módszer alapján

Hogyan növelhetem a vállalat hatékonyságát? Örök kérdés egy vezető számára. A hangsúly ma már kevésbé az irányítás és felhatalmazás eszköztárának fejlesztésén van. Igazi áttörés a vezetők érzelmi intelligenciájának fejlesztésével érhető el. Az önismeret, önszabályozás, önmotiváció, empátia, társas készségek azonban tradicionális tréning módszerekkel nem fejleszthetők. Ezt ismerték fel az EQ X-Press tréning megálmodói, az X-SIGHT Vezetési Tanácsadó Kft. és az élményközpontú tréningekkel, csoportos coachinggal foglalkozó ColorPlay, amikor kialakították egyedülálló módszerüket: nehéz sorsú fiatalok mentorálásával fejlesztik a vezetők érzelmi intelligenciáját.

Milyen egy modern gondolkodású, jó vezető?

Igazi hatékonyságnövelés ezen az úton nem érhető el. Az EQ X-Press tréning elsődleges célja, hogy a résztvevők felismerjék, a hagyományos, autoriter vezetői hozzáállás helyett bizonyos munkahelyi szituációkban az érzelmi tudatosságra és empátiára kell törekedniük, még inkább előtérbe helyezve az individuumot, legyen szó a saját vagy kollégái személyiségéről. Ennek a változásnak az alapja természetesen a pontos önértékelés és a személyes kapcsolatteremtés a vezetők által ismert, de a napi munkában kevéssé alkalmazott formáinak elsajátítása. Ezek a készségek pedig mind-mind az érzelmi intelligencia fejlesztésével bontakoztathatók ki.
EQ X-Press mentorok és mentoráltak a trénerekkel
Hogyan profitálhatnak a tréningen való részvételből a nehéz sorsú fiatalok? Sok olyan fiatal van az országban, akik hátrányos helyzetből indulva jobban igénylik a hatékony felkészítést az életcélok reális kitűzésére, az akadályok legyőzésére. Az ő esetükben nagy szükség van a személyes gondoskodáson is alapuló támogatásra, a minőségi időre a “rendelkezésre állásra”, amelyet az EQ X-Press innovatív tréningmetódus során a fiatalok a mentoroktól kapnak meg. A mentorált fiatalok önmenedzsmentképzésben részesülnek, megismerkedhetnek a tudatos, szervezett, tervezett gondolkodás fontosságával, az önérvényesítés és a hasznos szabadidő eltöltés fontosságával , míg pályaválasztási attitűdjük pozitív irányba mozdul és sikeresen tűznek ki maguk elé egy reáis jövőképet – mondta Brózik Klára, a ColorPlay alapítója.   Az EQ X-Press tréning tehát nem csupán egy érzelmi intelligenciát fejlesztő képzés, hanem sokkal inkább egy hosszú távra szóló, személyes kapcsolatteremtésen alapuló társadalmi felelősségvállalási projekt, amelyben olyan ágazatok, mint a gyermekvédelem, a civil- és a versenyszféra úgy találkoznak, hogy mindenki képes adni a másiknak, mindenki egyaránt hasznos ebben a kapcsolatrendszerben, a másik nélkül pedig nem működne.
Üzletvezető karöltve mentorál a régióvezetővel
Hogyan segít a vezetők érzelmi intelligenciájának fejlesztésében az EQ X-Press tréning? A tréning során a vezetők a személyes kapcsolatteremtés olyan formájával találkoznak, amelyben sokuknak nem volt még része előtte: nehéz sorsú fiatalok mentorává válnak. A kétnapos, intenzív együttlét alatt megismerhetik a mentoráltak múltját, tapasztalataikat, a jövőt illető elképzeléseiket, álmaikat, amelyeket közösen rendszerbe foglalva, majd azt megvalósítható egységekre bontva felépítenek a fiatalok számára egy reális jövőképet. A vezetők a program keretében modellezett tréningszituációk megoldása helyett a nehéz sorsú fiatal pályaválasztási dilemmáit, kommunikációs nehézségeit fejlesztik a mentorálás és a coacholás eszközeivel. A fiataloknak a jövőképük megalkotásában, az oda vezető utat szegélyező akadályok leküzdésében, céltudatosságra nevelésben, az önmenedzselési kompetenciák kialakításában segítenek. Az együttműködés sikeressége érdekében a vezetőknek olyan, az érzelmi intelligenciájukhoz kapcsolódó, személyes kompetenciáikat kell előtérbe helyezniük, mint az empátia, az ösztönzés, a másik érzelmeinek megfelelő dekódolása és kezelése, egyénre hangolt kommunikáció. Másként ugyanis nem tudják elnyerni a fiatalok bizalmát, amely a közös munka alapja. A jövőkép kialakításához vezető folyamat közben a résztvevők a fiatalok nehézségeit saját vezetői kihívásaikkal állítják párhuzamba. Ebben segítik őket a trénerek, akik pozitív és negatív visszajelzéseikkel világítanak rá, hogy a mentorok az adott helyzetben megfelelően használták-e az érzelmi intelligencia eszköztárát a felmerülő problémák megoldásában. Vagyis kellőképpen odafigyelőek, megértőek, alkalmazkodók, lelkiismeretesek, ösztönzők és nyitottak voltak-e, és ezt tükrözte-e kommunikációjuk a fiatallal szemben. A folyamatnak köszönhetően a kollégáikhoz való viszonyuk is átalakul, és képesek lesznek hosszú távon újszerű motivációs struktúrákat kialakítani és működtetni a munkahelyükön, de akár a magánéletükben is. Ezen felül képesek lesznek saját helyzetüket, és a különböző szerepeikben rejlő fejlődési lehetőségeket új aspektusból megközelíteni, ezáltal valódi változást elérni és ebből profitálni.
Minőségi idő, értő figyelem, rendelkezésre állás, sokszínűség elfogadása, motiválás, empátia
Eligazodni egy másik világban A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekekhez sokszor adományozással jut el a támogató szándék, tartós élelmiszer, ruhaadományok, egyéb eszközök, üdülési lehetőség, pénz formájában. A gyermekvédelem és versenyszféra viszonylatában az ajándékozási-adományozási folyamat nagyon hasznos és értékes, ám a gyerekek nem feltétlenül érzik meg annak teljes súlyát, a saját személyük fontosságát – figyelmeztet Erdei Sándor, gyermekvédelmi szakértő. Ehhez bizony már más szeretetnyelv-fajták is szükségesek lehetnek, amely már nem működhet a valódi személyes kapcsolatteremtés hiányában, vagyis anélkül, hogy minőségi időt töltenénk a gyerekekkel, akiknek érezniük kell, hogy valóban a rendelkezésükre állunk. Az X-Sight és a ColorPlay elképzelése szerint a gyermekvédelemben élő gyermekek, fiatalok közvetlen személyes kapcsolatokon keresztül kaphatnak személyes élményeket, tudás- és kompetenciaalapú fejlesztő hatásokat, kapcsolati tőke építéshez szükséges ösztönzést. A hátrányos helyzetű fiatalok számára valószínűleg a versenyszféra a vállalati kultúra egy olyan ismeretlen világot jelent, ahol nagyon nehéz tájékozottnak lenni, mindenesetre a könyvből tanultak bizonyára nem elegendőek hozzá. Egy vagy két kísérő ebből a másik világból azonban támaszt nyújthat nekik, megmutathatja az irányokat, elárulhatja azokat a praktikákat, amellyel jobban tájékozódhat egy tehetséges fiatal a munkaerőpiac, a szervezeti kultúrák labirintusában. Három tréningnap ugyan egy kis lépés az életben, de minden hosszú út egy lépéssel kezdődik el. Ehhez a nagy lépéshez, a tréning keretében biztató tekinteteket, hasznos tanácsokat és reális visszajelzéseket kapnak fiatalok. A program illetve az együttműködés keretében tehát a különféle ágazatok, mint gyermekvédelem, civil és versenyszféra úgy találkoznak, hogy mindenki képes adni a másiknak, mindenki egyaránt hasznos ebben a kapcsolatrendszerben, a másik nélkül ez nem működhetne. A fiatal a saját fontosságát ezen keresztül is megélheti, nem csupán történnek vele a dolgok, hanem aktív részese a folyamatnak – foglalja össze Erdei Sándor.
Mindenki “körön belül” van – EQ X-Press
Laci, Zsóka, Rózsa és István története “Azt gondolom, hogy a program sikerének kulcsa abban rejlik, hogy sikerült egy olyan módszertant kidolgoznunk, amely nemcsak ideig-óráig tartó lendületet ad a fiataloknak” – meséli Gasztonyi Gergely, a program egyik kidolgozója. “Személyesen nagyon örülök annak, hogy részese lehetek a megindító pillanatoknak, mikor a változás elindul, majd azoknak, mikor később a fiatalok büszkén számolnak be eredményeikről. Laci, az egyik nehéz sorsú fiatal például lelkesen hívott minket, mikor felvették Siófok egyik legforgalmasabb vendéglőjébe felszolgálónak, mert minden vágya volt, hogy pincér lehessen. Vagy Zsóka, aki nagyon szeret énekelni, és a tréning után – mentorai segítségével – fellépési lehetőséget kapott egy nagy budapesti rendezvényen. De említhetném Rózsát is, aki kemény munkával elérte azt, hogy megvehesse élete első autóját, vagy Istvánt, aki eldöntötte, hogy a munka mellett továbbtanul, és egyetemre megy.” A főnök is megérti, hogy nem kell mindig betonkeménynek lennie A vezetők számára is nagy fordulatváltás már az első másfél óra, hamar kimondják azokat a feszítő gondolatokat, amik szinte mindenkiben ott vannak, csak még nagyon kevés helyen beszélnek róla nyíltan – teszi hozzá Tárczy Júlia tréner. „Amióta vezetői készsésgfejlesztés létezik, a menedzserek nagy része minden évbe részt vesz legalább egy olyan tréningen, ahol konkrét vezetői eszközöket kapnak, megtanulnak struktúrákat, modelleket, módszertanokat, és elképesztően kevés szó esik a munkatársról mint emberről. Ezen a két napon egyrészt értelmet nyernek a már használt eszközök, másrészt kap a vezetői működés egy teljesen új megközelítést. A coachingot, vagy fejlesztő beszélgetést például sok vezető mechanikusan, egy sablont követve használja, és nem értik, miért nincs áttörés. Itt jönnek rá, hogy még olyan szinten sem tudtak korábban ráérezni a másik ember állapotára, érzéseire, hogy a kérdéseket valóban személyre tudják szabni ” – mondja Tárczy Júlia. Sok vezető él még abban a hitben, hogy csak akkor érhet el eredményt, ha minden helyzetben tekintélyt parancsoló, érzelemmentes, racionális és objektív. „Nagy felismerések történnek, amikor valaki rájön, mennyivel nagyobb hatást képes elérni, ha vállalja az érzéseit, így a kollégái közelebb tudják érezni magukhoz, és könnyebben tudja pozitív irányba befolyásolni a másikat. ” Persze az egyensúlyt ebben is meg kell találni, hiszen az érzelmi tudatosság és önkontroll hiányának másik formája, amikor valaki túlságosan empatikus, és kizárólag az érzelmei vezérlik – ezt a szélsőséget szintén segítenek kezelni a saját működésükkel kapcsolatos felismerések.

Leave a comment

öt × 1 =